Archiv článků

Učíme se zachraňovat

13.11.2011 06:02
   Ve dnech 17. – 18. 10. se žáci 9. ročníku zúčastnili kurzu 1. pomoci.První den se věnovali teoretickým znalostem a na jeho závěr je čekal vědomostní test, který všichni úspěšně zvládli. Druhý den se věnovali praktickým dovednostem. Učili se např. ošetřit různá poranění, zastavit...

Nové poradenské služby pro žáky i rodiče

26.10.2011 20:19
Připomínáme rodičům, že tak jak je dlouhodobě zveřejněno na informačním panelu školy, došlo v zájmu zkvalitnění školního poradenství ke změně výchovného poradce a školního metodika prevence patologických jevů. S účinností od 1. října 2011 je garantem výchovného poradenství a prevence...

Nabídka dopoledních svačin pro děti

14.10.2011 10:13
vedoucí ŠJ Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279 nabízí rodičům  možnost zakoupení dopoledních svačin pro děti. Ceny svačin jsou podle věku dětí následující: 1. - 4. tř 10 Kč 5. - 8. tř 12 Kč 9. tř 14 Kč Svačina v nabízených cenách bude obsahovat 1 - 2 kusy pečiva podle...

Proběhly volby do školské rady

14.10.2011 09:59
V sále ZŠ Trnkovecká se 12. října 2011 uskutečnily při příležitosti fóra rodičů volby členů školské rady z řad rodičů. Voleb se zůčastnilo 75 osob, takže shromáždění bylo usnášení schopné. Nejvyšší počet hlasů získaly paní Zdenka Jetelinová a Lenka Polachová. Na základě výsledků...

Děti zpívaly na Radvanických slavnostech

14.10.2011 09:58
Letošní Radvanické slavnosti, pořádané Městským obvodem Radvanice a Bartovice se konaly na počest  115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích. Program započal v dopoledních hodinách v areálu tělovýchovné jednoty Sokol Ostrava-Radvanice a vystoupily v něm rovněž žáci ZŠ...

Zahájení školního roku 2011/2012

14.10.2011 09:51
Ve školním roce 2011/2012 se v Základní škole Ostrava - Radvanice , Trnkovecká 55 učí 140 žáků. Přetrvává tak nepříznivý vývoj poklesu dětí z minulých let, což vedlo v letošním roce k nepopulárnímu ekonomickému opatření sloučení 4. a 5. třídy. V případě, že se v příštích letech podaří získat k...