Archiv článků

Den otevřených dveří na Trnkovci

17.04.2013 19:00
Ve středu 15. 5. 2013 v době od 10:00-12:00 hodin a 14:00-17:00 hodin zveme všechny rodiče, děti a další obyvatele Radvanic a Bartovic na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší školy. Můžete si prohlédnout nově opravené prostory školy a hovořit s pedagogy. Pro děti bude připraven program. Těšíme se...

Malí poslové jara ve Svazu postižených civilizačními chorobami

17.04.2013 18:58
Dne 4. 4. 2013 doneslo pět žáků 2. třídy kousek jara členům SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.) svým krátkým pásmem plným jarní poezie a písniček. Členové slavili v Ostravě – Radvanicích 60. výročí svého založení.

Další vítězství žáků z Trnkovce

26.06.2012 09:19
Na Slezskoostravském hradě se konala již po šesté akce s názvem „ Chemie na Slezskoostravském hradě.“ Pravidelně je věnována vznalostem z chemie ale i výtvarnému zpracování, těchto teoretických poznatků do každodenního života. Letošní ročník byl inspirován  tématem „ Chemie doma.“ Žáci...

Důležitá informace pro rodiče

14.06.2012 14:04
  Vážení rodiče,   Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o novinkách, které připravujeme pro Vás a Vaše děti pro příští školní rok. Abychom zachovali školu v této části Radvanic i po odchodu většího počtu žáků z druhého stupně, kteří na naší škole z důvodu...

Úspěšní výtvarníci se dívají na svět

14.06.2012 12:32
  Krásné třetí místo v kategorii mladších žáků (1.-3. ročníky) získal kolektiv žáků druhé třídy Základní školy Trnkovecká 55 , který se zúčastnil Celoměstské výtvarné soutěže na téma Brýle světa. Pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Fehérové děti vytvořily prostorový objekt nazvaný "Dívám...

Škola otevře informační centrum pro veřejnost

14.06.2012 12:27
Moravskoslezský kraj finančně podpořil projekt Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, přísp. org.   S názvem Učíme se společně III, jehož cílem je, mimo jiné, vybudování a otevření informačního centra pro veřejnost. Už od prvního září bude v prostorách školy otevřeno...

Trnkovecká škola je zařazena do městského pilíře inkluzivního vzdělávání

24.05.2012 15:22
Spolu s partnery - mateřskými centry a Poradnou pro občanství, Občanská a lidská práva byla v těchto dnech Základní škola Ostrava Radvanice, Trnkovecká 55 zařazena do Projektu sociální inkluze, který letos v Ostravě odstartoval. Spolu s dalšími odborníky budou vybraní pedagogové z Trnkovce...

Nadšení v přímém televizním záznamu

24.05.2012 15:16
Novinka pro žáky prvního stupně základní školy, takzvané korporátní bubnování, zaujalo redaktory Ostravského studia České televize. Jak se můžete přesvědčit na záznamu z vysílání, děti neměly z návštěvy naprosto žádnou trému, zcela bezprostředně si při rozhovoru s romským redaktorem pochvalovaly...

Smlouva s Ostravskou univerzitou je podepsána!

24.05.2012 14:59
Záměr, který si v srpnu loňského roku stanovila při svém jmenování do funkce ředitelka Základní školy Trnkovecká - umožnit budoucím učitelům, sociálním pedagogům a vychovatelům rozšířit poznatky v pregraduálním vzdělávání se podařilo uskutečnit. V polovině května podepsala Mgr. Šárka Honová s...

"Sluníčkové" dny zahájili třeťáci

02.05.2012 11:15
  Akce při příležitosti Evropských dnů slunce byly v ZŠ Trnkovecká zahájeny 2. května dětmi z třetí třídy sluníčkovými soutěžemi a znalostním kvízem. O průběhu Evropských dnů slunce Vás budeme průběžně informovat. Fotografie naleznete v galerii a ve fotogalerii v aktualitách.