Archiv článků

Pozor, požární cvičení!

19.12.2011 09:34
Vedení školy oznamuje rodičům dětí ZŠ Trnkovecká 55, že se dne 20. prosince od 16 hodin uskuteční ve škole požární cvičení. V tuto dobu bude kolem školy zvýšený pohyb složek integrovaného záchranného systému. Nejedná se však o jakékoliv ohrožení zaměstnanců školy ani obyvatel bydlících v okolí...

Těšíme se na prvňáčky, přijďte k zápisu do 1. třídy!

19.12.2011 09:33
 Z á p i s  dětí do 1. třídy a dětí do přípravného ročníku na ZŠ Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice  pro školní rok 2012/2013  se  koná 1. a 2. února 2012. Dne 1. 2. 2012   v době od 10,00-17,00 hodin a dne 2. 2. 2012   10,00-14,00 hodin. K...

Čertů byl plný Trnkovec, zatoulali se i na radnici

05.12.2011 16:33
Křík, pláč, řinčení řetězů, ale i pokorné sliby a básničky bylo slyšet v pondělí 5. prosince ve třídách základní školy na Trnkovci. Podle dobře informovaných zdrojů se někteří pekelníci zatoulali i na radnici, kde byli spatřeni nejen v přízemí u odboru sociálních věcí, ale z básniček vyzkoušeli...

Informace pro rodiče v souvislosti se stávkou ve školství

05.12.2011 16:25
Vedení základní školy tímto informuje rodiče, že bez ohledu na celostátní stávku ve školství plánovanou na 7. prosince, není potřeba zajišťovat hlídání dětí do 9 hodiny dopoledne. Provoz v Základní škole Trnkovecká bude dne 7. 12. 2011 bez jakýchkoliv omezení, vyučování začíná podle platného...

První zasedání nově zvolené Školské rady

28.11.2011 17:23
První zasedání nově zvolené Školské rady je z organizačních důvodů přesunuto na 30. listopadu, uskuteční se od 16 hodin v prostorách školy. Školská rada bude seznámena, mimo jiné s výsledky kontrol, které byly kontrolními orgány provedeny ve škole v rozmezí od konce září do...

Důležité informace k prevenci výskytu vši dětské

18.11.2011 14:29
Na MŠMT se poslední době obrací řada škol a školských zařízení s dotazy k pedikulóze. MŠMT proto s využitím podkladů Ministerstva zdravotnictví připravilo stručný materiál se základními informacemi.   Sdělení pro ředitele škol a školských zařízení k zajištění lepší informovanosti rodičů...

První zasedání nově zvolené Školské rady

16.11.2011 13:29
V souladu s platnou legislativou svolávám na den 24. listopadu na 16 hodin první zasedání nově zvolené Školské rady. Mgr. Šárka Honová, ředitelka ZŠ

Ředitelské volno

16.11.2011 13:28
Dne 18. listopadu 2011 vyhlašuje ředitelka školy pro ZŠ Ostrava-Radvanice,Trnkovecká 55       z provozních důvodů     ř e d i t e l s k é   v o l n o  

VÝLET ZA POZNÁNÍM

13.11.2011 06:06
 Za krásného podzimního počasí se žáci 6. – 9. ročníku vydali na přírodovědnou exkurzi. Zavedla je na Landek v Ostravě Petřkovicích. Za doprovodu průvodkyň, které pro ně připravily zajímavý výklad i praktické úkoly, se prošli naučnými stezkami tohoto významného...

Kdo strašil na Trnkovci?

13.11.2011 06:03
V pondělí 31.10. se to už od rána ve škole hemžilo čarodějnicemi, kostlivci a dalšími ohavnými příšerami. Konal se totiž velký čarodějnický den.Pod vedením hlavní ohavy Satany vypukl v sále školy čarodějnický rej. Tančilo se, soutěžilo, hrály se různé hry. Vyhodnoceny a odměněny byly...