Bubnování pomáhá při učení

27.04.2012 19:13

Přibližně dvacítka děvčat a chlapců, žáků základní školy Trnkovecká si koncem dubna s chutí vyzkoušela takzvané korporátní bubnování.

https://www.fabextv.cz/mestske-obvody/ostrava-radvanice-a-bartovice/stranka-1.html

Tato aktivita je v zahraničí hojně využívána v sociálních službách a speciálním školství. Uvolňuje stres a napětí v celém těle, synchronizuje pravou a levou část těla, což přispívá k příjemnému pocitu. Bubnování pod vedením zkušeného speciálního pedagoga–terapeuta zapojuje pravou a levou hemisféru mozku, současně-energetizuje mozkovou kapacity, vyplavuje endorfin-hormon štěstí. To vše naše děti k lepšímu soustředění ve škole potřebují.  Zkušenosti ze zahraničí mně zaujaly natolik, že jsem se rozhodla o tuto aktivitu rozšířit nabídku alternativních přístupů k dětem na naší škole. Prvního bubnování pod vedením Mgr. Ireny Savkové se účastnily děti z přípravného ročníku a první třídy a i když to byla v Ostravě vlastně premiéra nebylo to setkání rozhodně poslední.

Proč podporovat Drum Circle ve škole?

 • je vhodná pro všechny jedince zdravé i s omezením a to nezávisle na věku stupni a typu poruchy, omezení nebo postižení
 • je to i fyzická aktivita, při které dochází k propojování hemisfér, pozitivně ovlivňuje psychiku, redukuje stres
 • posiluje imunitní systém
 • má prokazatelně kladný vliv na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky a motoriky mluvidel tzn. i na verbální komunikaci
 • upevňuje sociální vazby mezi dětmi, stmeluje kolektiv, ideální aktivita pro adaptační pobyty
 • nový pohled na roli každého jednotlivce v rámci třídního kolektivu
 • zvyšuje schopnost koncentrace-zejména u hyperaktivních dětí, LMD
 • prevence proti šikaně a agresi - zaniká zavedené rozdělení rolí-méně průbojní žáci dostanou prostor pro svobodné vyjádření, naopak ti průbojnější musí držet rytmus s ostatními, vzniká prostředí nové, které otevírá nový prostor
 • umožňuje odreagování a emocionální vybití- žáci se vrací do lavic uvolnění, odreagovaní, jsou schopni se na několik dalších hodin plně soustředit
 • rozvíjí kreativitu a pozitivní přístup k učení
 • pravidelné bubnování  má dlouhodobě pozitivní vliv na soustředěnost žáků v průběhu hodin a na jejich umírněnost během přestávek.
 • dochází ke zlepšení sociálního klimatu třídy, vzájemné soudržnosti a oboustranného pozitivního přístupu.

Metoda k nám přišla ze Spojených států, kde je velmi oblíbená již od 70. let. Navazuje na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby.

Skupina účastníků (od 6 osob a více) je vedena facilitátorem ( v našem případě Mgr. Irenou Savkovou). Facilitátor je prostředníkem, ne učitelem. Jeho hlavním úkolem je vybudovat dobrou bezpečnou atmosféru, kde jsou všichni schopni se svobodně hudebně vyjádřit. Udává rytmus, mění jej, podněcuje, ale i usměrňuje aktivitu účastníků. Komunikačním prostředkem mezi účastníky a facilitátorem je hudba, kterou pomocí různých technik společně účastníci vytvářejí.

Kromě barevných bubnů Original Rhythm Team dun dun používáme také ozvučené naladěné trubky tzv. boomwhackers, což jsou barevné plastové trubky a každá barva představuje jeden základní tón stupnice a perkusní nástroje.

 

 

Zpět