Den země

29.04.2013 23:05

Ve výtvarné soutěži věnované Dni země "Příroda volá SOS" pořádané Střediskem volného času Ostrava - Mor.Ostrava na Ostrčilově ul. získal Jakub Benďák 19. dubna 2013 ve IV. kategorii pochvalné uznání, oceněna byla rovněž Miroslava Zaviatičová. Co je akce Den země? Dočtete se na: https://www.denzemeostrava.cz/

 

Zpět