Důležitá informace pro rodiče

14.06.2012 14:04

 

Vážení rodiče,

 

Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o novinkách, které připravujeme pro Vás a Vaše děti pro příští školní rok.

Abychom zachovali školu v této části Radvanic i po odchodu většího počtu žáků z druhého stupně, kteří na naší škole z důvodu dosažení 15 let ukončili základní vzdělávání, jsme nuceni přistoupit pro rok 2012/2013 k přechodným organizačním opatřením. Ke všem změnám jsme přistupovali tak, aby byly pro vaše děti přínosem. Co nebudeme schopni zaplatit z rozpočtu školy, pomohou nám granty a dotace, které jsme získali. Vaše děti budou mít k dispozici nové moderní pomůcky, multisenzorickou místnost pro děti s poruchami učení, pro rodiče i děti bude od prvního září otevřeno mateřské centrum s programem pro děti od tří let a jejich sourozence a rodiče. Naše škola byla vybrána do velkého celoměstského Projektu sociální inkluze spolu s mateřskými centry a Poradnou pro občanství – občanská a lidská práva zabývající se, mimo jiné, poradenstvím, sociální prací a zprostředkováním multikulturního porozumění. Od prvního září zahájí ve škole rovněž svou činnost informační centrum, kde veřejnost, včetně rodičů i žáků naší školy získají informace z oblasti prevence závislostí, násilí, práva, ale i informace potřebné pro domácí učení s dětmi s poruchami učení a chování.

Rovněž máme zažádáno o podporu při zřizování míst speciálních pedagogů, tak abychom mohli vytvořit co nejlepší zázemí i pro děti s různými typy tělesného postižení. To vše můžeme zajistit z grantových prostředků. Bohužel, v mnohem horší situaci se škola nachází v oblasti vlastního rozpočtu. Z tohoto důvodu musím i v příštím roce pokračovat ve sloučení tříd. Sloučený zůstane 4. a 5. ročník a nově i 2. a 3. ročník. Abychom mohli zvýšit možnost individuální práce s dětmi ve sloučených třídách, budou v těchto třídách třídním učitelům, a hlavně dětem s individuálními vzdělávacími plány k dispozici vysokoškolští speciální pedagogové, o které jsme v grantech žádali. Naším cílem je dát dětem všechny dostupné možnosti k tomu, aby prospívaly co nejlépe.

Obdobné je to i s přípravným ročníkem. V budoucnu bychom mimo přípravného ročníku měli mít ve škole i mateřskou školku. Tyto přípravy však zaberou ještě hodně času. Zatím jsme požádali Moravskoslezský kraj, tak jako každý rok, o otevření přípravného ročníku. Pokud nebude naplněna jeho minimální kapacita a Krajský úřad Moravskoslezského kraje jeho otevření nepovolí, budeme funkci přípravné třídy zajišťovat ve spolupráci s neziskovou organizací, která jako náš partner spolu s námi získala pro tuto službu finanční prostředky z grantů. Vašim dětem i Vám budeme moci nabízet mimo přípravný ročník také odpolední volnočasové aktivity a společenská setkání pro maminky v nově otevřeném mateřském centru. Výhodou bude pro Vás i skutečnost, že budeme moci s romskými sociálními pracovníky zajišťovat výchovu a vzdělávání i pro děti mladší 5 let, což jste požadovali.

 

Změn, které nastanou od příštího školního roku není málo. Věřím však, že Vás už první měsíce po prázdninách přesvědčí, že každá z těchto změn je změnou pro Vás a Vaše děti k lepšímu. Jde nám o to vytvořit Vašim dětem podmínky k tomu, aby se využil talent každého z nich, mohli jsme s nimi pracovat individuálně a pomoci každému z žáků co nejlépe se uplatnit v životě.

 

V případě, že budete potřebovat osobně doplnit další informace, je možné mě ve škole navštívit.

 

V závěru si dovoluji pozvat rodiče žáků přípravné a první třídy na Rytířskou slavnost s pasováním na školáka a předáváním vysvědčení z rukou rytířů a princezen, které se uskuteční 29. 6.  2012 od 9 hodin v přízemí školy v předsálí.

 

Jinak Vám i Vašim dětem přeji pěkné prázdniny a těším se na setkání v příštím školním roce.

 

V Ostravě – Radvanicích  dne 14. června 2012

Mgr. Šárka Honová,

ředitelka ZŠ Trnovecká

Zpět