Jak bylo na škole v přírodě?

16.04.2014 19:48

Trnkovecká škola opět vyrazila do školy v přírodě

31. 3. 2014 vyrazilo jako každoročně 40 našich děti do školy v přírody a to na Ostravici na chatu Svoboda. Školy v přírodě se převážně zúčastnily dětí z prvního stupně. Celý pobyt byl veden pod vlajkou hledání pokladu zbojníka Ondráše. Starší žáci se stali garanty soutěžních družstev. V rámci této hry plnily jednotlivé skupiny spousty úkolů zvyšujících jejich tělesné i duševní schopnosti. Hry měly také prověřit spolupráci uvnitř družstva.  Oblíbenými se staly turistické výlety do okolí, kde někteří i přes nepřízeň počasí vyšli až na nejvyšší vrchol Beskyd. Mnozí překonali sami sebe, když zvládli vyjížďku na koních. Všechny soutěže vyvrcholily závěrečným hledáním pokladu. Vyluštěné šifry ukazovaly na směr cesty, kde děti na jejím konci čekal poklad. Bylo to náročné a zároveň poutavé. Poklad našli všichni a spokojenost z pobytu je na místě. (Mgr. Petra Kichnerová, šéfka pobytu)




Zpět