Nejvyšší resortní pocta patří Mgr. Rojkové

27.03.2012 11:12

Při příležitosti Dne učitelů převezme 28. března v Praze dlouholetá pedagožka Základní školy Trnkovecká Mgr. Jarmila Rojková nejvyšší resortní ocenění Medaili ministra školství za vynikající pedagogickou práci. Od roku 1970 učila stovky dětí. Mnohé z nich jsou díky ní dodnes nadšení čtenáři, jiní následovali svůj vzor a stali se učiteli nebo JEN dobrými lidmi. Své kolegyni k významnému profesnímu úspěchu a celostátnímu pracovnímu uznání  blahopřejeme.

Medaile MŠMTAvers Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy znázorňuje člověka s rozepjatýma rukama, stojícího v úhlu vektorů vycházejících z prvního písmene abecedy a obracejících se vzhůru nad stylizovanou sovou jako symbolem moudrosti. Na opise je zjednodušený latinský název Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Ministerium Educationis Rei Publicae Bohemicae". Vnitřní opis je heslem J. A. Komenského: "Quicumque homo natus est hominem agere discat". ("Kdokoliv se narodí jako člověk, nechť se učí jednati jako člověk"). Revers medaile je čtvercová deska se jmény českých a moravských pedagogů a učitelů, v jejichž středu je poprsí J. A. Komenského z profilu. Opis reversu je teze J. A. Komenského: "Omnia sponte fluant: absit violentia rebus." ("Nechť vše plyne podle své vůle a bez násilného působení.") Ve volných segmentech jsou symboly Země, Nebe a Přírody převzaté z Komenského sigmentu. Autorem medaile je akad. sochař Zdeněk Kolářský.

 Uděluje se fyzickým osobám, právnickým osobám, popřípadě též skupinám fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádný záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice; fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Více informací lze najít i na stránkách MŠMT. https://www.msmt.cz/pro-novinare/vynikajici-pedagogove-obdrzeli-medaile-msmt

a v internetové verzi dalších médií: https://zpravy.ihned.cz/politika/c1-55212480-dobese-uz-vlada-nezajimala-misto-toho-sel-ocenit-ucitele-vime-komu-dal-medaili

https://www.fabextv.cz/mestske-obvody/ostrava-radvanice-a-bartovice/stranka-1.html

Zpět