Nová koncepce vzdělávání na Trnkovci nadchla odborníky

23.02.2012 20:34

Pochvalu za příkladný přístup k inkluzivnímu vzdělávání  sklidili v polovině února pedagogové Základní školy Trnkovecká, při návštěvě patnácti odborníků z Austrálie, USA, Maďarska i z českých organizací, které se na mezinárodní úrovni věnují inkluzivnímu vzdělávání a občanským a lidským právům.

„Nejvíce naše hosty při prohlídce školy nadchla koncepce individuálního přístupů k žákům a využívání alternativních metod výuky, včetně canisterapie, muzikoterapie formou skupinového bubnování nebo tvorba speciálně pedagogických individuálních vzdělávacích plánů s využitím multisenzorických didaktických pomůcek,“ vysvětlila ředitelka základní školy Šárka Honová a pokračovala, „naše hosty rovněž zaujalo, že se navzdory omezeným finančním prostředkům snažíme nabízet žákům i rodičům odborné poradenství v oblastech práva, financí, výchovného poradenství a podobně. Umožňuje nám to spolupráce s odborníky z Ostravské univerzity, neziskovými organizacemi Aris a Poradnou pro občanství/Občanská a lidská práva. Velmi nám rovněž pomáhá podpora organizace Vzájemné soužití, které nám zprostředkovalo kontakt na partnerské organizace doma i v zahraničí, s nimiž chceme ještě do konce školního roku aktivity školy dále rozšířit ku prospěchu žáků i obyvatel nejen v nejbližším okolí školy, ale i v přilehlé vilové zástavbě.“

Zpět