Nové poradenské služby pro žáky i rodiče

26.10.2011 20:19

Připomínáme rodičům, že tak jak je dlouhodobě zveřejněno na informačním panelu školy, došlo v zájmu zkvalitnění školního poradenství ke změně výchovného poradce a školního metodika prevence patologických jevů. S účinností od 1. října 2011 je garantem výchovného poradenství a prevence patologických jevů na základní škole Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55 ředitelka školy Mgr. Šárka Honová, která v má současnosti v těchto oborech z pedagogů školy nejvyšší dosažené odborné vzdělání, včetně dlouhodobého terapeutického výcviku. Kromě běžného poradenství jsou možné rovněž konzultace se zaměřením na rodinné vztahy, domácí násilí, sociální nebo právní poradenství a drogové i nedrogové závislosti.

Konzultační hodiny jsou následující: Pondělí : 14 -15 a Čtvrtek : 8 - 9 hodin. Schůzky je možné po telefonické nebo ústní dohodě uskutečnit i v jiném termínu. Informovat se rodiče rovněž mohou v termínu všech třídních schůzek.

Zpět