Poradenství pro veřejnost

21.12.2011 15:43

Psychologické a speciálně pedagogické poradenství. Na základě dohody s terapeuty a speciálními pedagogy z občanského sdružení ARIS nabízí od ledna vedení ZŠ Trnkovecká občanům z oblasti Trnkovce, případně rodičům a zákonným zástupcům žáků bezplatné psychologické poradenství a poradenství v oblasti vzdělávání dětí s poruchami učení a chování. Zájemci si mohou dohodnout termín s ředitelkou školy Mgr. Šárkou Honovou.

Zpět