Proběhly volby do školské rady

14.10.2011 09:59

V sále ZŠ Trnkovecká se 12. října 2011 uskutečnily při příležitosti fóra rodičů volby členů školské rady z řad rodičů. Voleb se zůčastnilo 75 osob, takže shromáždění bylo usnášení schopné.

Nejvyšší počet hlasů získaly paní Zdenka Jetelinová a Lenka Polachová.

Na základě výsledků voleb mezi pedagogy, budou ve školské radě v novém období Mgr. Jana Naarová a Mgr. Zdeněk Sieja. Volební komisy tvořily Mgr. Kačmaříková, Mgr. Duongová a Mgr. Kichnerová.

Zpět