První zasedání nově zvolené Školské rady

28.11.2011 17:23

První zasedání nově zvolené Školské rady je z organizačních důvodů přesunuto na 30. listopadu, uskuteční se od 16 hodin v prostorách školy. Školská rada bude seznámena, mimo jiné s výsledky kontrol, které byly kontrolními orgány provedeny ve škole v rozmezí od konce září do listopadu a s naplňováním jednotlivých bodů strategického plánu rozvoje školy.

Mgr. Šárka Honová, ředitelka ZŠ

 

Zpět