Ředitelské volno

16.11.2011 13:28

Dne 18. listopadu 2011 vyhlašuje ředitelka školy

pro ZŠ Ostrava-Radvanice,Trnkovecká 55


      z provozních důvodů     ř e d i t e l s k é   v o l n o

 

Zpět