Škola bude mít speciálního pedagoga

23.02.2012 20:31

V září by do školních lavic mělo na Trnkovci zasednout osmnáct prvňáčků, kteří se poprvé budou učit se zapojením moderních alternativních pedagogických metod. Rozšíří se i počet dosavadních kroužků, včetně dalších sportovních a jazykových.  Protože ve škole přibývá dětí s logopedickými vadami řeči, s nimiž rodiče nedocházejí do poradny a dětí, u nichž se vyskytují poruchy pozornosti, hyperaktivita a další znevýhodnění, už od 1. března bude za dětmi pravidelně do školy docházet odbornice na speciální pedagogiku, logopedii a etopedii. „K tomuto kroku jsme se rozhodli v zájmu dětí. Chceme jim dát co nejvíce šancí uspět. Dosud jsme reedukační péči zajišťovali částečně doučováním ve škole a částečně spoluprací s organizací Centrom. Bohužel, bez většího efektu.  Zdravotní a mentální znevýhodnění části dětí je takového rozsahu, že už nestačí ani praxe kvalifikovaných pedagogů, avšak bez speciálně pedagogické odbornosti. Protože chceme zvýšit počet dětí přijatých na střední školu, musíme v zájmu dětí využít všech možností, které se nám nabízejí, a to bez ohledu na možnou vzájemnou rivalitu některých neziskových organizací. Podstatné pro mě jako ředitelku školy není  kdo naše žáky doučuje, ale jak dobře děti učivo pochopí,“ vysvětlila Šárka Honová.

Zpět