Smlouva s Ostravskou univerzitou je podepsána!

24.05.2012 14:59

Záměr, který si v srpnu loňského roku stanovila při svém jmenování do funkce ředitelka Základní školy Trnkovecká - umožnit budoucím učitelům, sociálním pedagogům a vychovatelům rozšířit poznatky v pregraduálním vzdělávání se podařilo uskutečnit. V polovině května podepsala Mgr. Šárka Honová s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě smlouvu o vzájemné spolupráci, která je prvním krokem k udělení statutu "fakultní škola". Na základě této smlouvy nejen že absolvují vysokoškolští studenti na Trnkovci své pedagogické praxe, ale zároven povedou ve škole volnočasové aktivity pro děti, zajistí pedagogický dohled na akcích školy i v projektových aktivitách a pomohou škole s realizací nových alternativních metod výuky. Podpis smlouvy s Ostravskou univerzitou se dá považovat za významný milník a nový začátek v historii školy, jejíž pedagogové a vedení má ambice vybudovat moderní školu, otevřenou pro všechny děti - talentované i jakkoli znevýhodněné, avšak s možností vzdělávání pomocí moderních alternativních metod a přístupů. Úzká spolupráce s budoucími mladými nadšenými pedagogy a vědeckým zázemím Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je pro tyto plány ideálním základem.

Zpět