Těšíme se na prvňáčky, přijďte k zápisu do 1. třídy!

19.12.2011 09:33

 Z á p i s  dětí do 1. třídy a dětí do přípravného ročníku na ZŠ Trnkovecká 55,

Ostrava-Radvanice  pro školní rok 2012/2013  se  koná 1. a 2. února 2012.

Dne 1. 2. 2012   v době od 10,00-17,00 hodin a dne 2. 2. 2012   10,00-14,00 hodin.

K zápisu zveme děti narozené  od 1. 9. 2005  do  31. 8. 2006. S sebou vezměte rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny a občanský průkaz zákonného zástupce.

Souběžně se zápisem dětí do 1.třídy bude probíhat  zápis dětí do přípravného ročníku,
do kterého mohou být zařazeny děti narozené od 1. 9. 2005 -   31. 8. 2006 a děti narozené od 1. 9. 2006 -  31. 8. 2007, které budou mít odklad školní docházky.

Zároveň zveme všechny rodiče s dětmi na Den otevřených dveří, který se uskuteční 1. února 2012 v době od 10,00 do 17,00 hodin. Pro všechny návštěvníky je připraven zábavný program a malé překvapení.

 

Zpět