Učíme se zachraňovat

13.11.2011 06:02

   Ve dnech 17. – 18. 10. se žáci 9. ročníku zúčastnili kurzu 1. pomoci.První den se věnovali teoretickým znalostem a na jeho závěr je čekal vědomostní test, který všichni úspěšně zvládli. Druhý den se věnovali praktickým dovednostem. Učili se např. ošetřit různá poranění, zastavit krvácení, poskytnout umělé dýchání a použít stabilizovanou polohu. Získané znalosti jistě uplatní ve svém živoě. Mgr.Ivana Kačmaříková

Zpět